Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 Loop LA302H1-10

– Tiêu chuẩn : UL/FM
– Cầu hình : ( 2 loop – 8 loop) – và (2 loop – 16 loop )
– Dòng 400mA / loop
– 4 ngõ NAC 4 Class B or 2 Class A, tích hợp và có thể lập trình
– 3 ngõ vào, và 5 ngõ ra relay có thể lập trình

Mã: LA302H1-10 Danh mục: