Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 Loop có card mạng – FN-8127/220V

– Màn hình hiển thị LCD 8 dòng 40 ký tự.
– Có thể tùy chọn phiên bản 6 hoặc 8 loop.
– Có thể kết nối lên đến tối đa 64 tủ với nhau

Mã: FN-8127/220V Danh mục: