Card mở rộng 16 ngõ vào ra – FN-4127-IO

– Gồm 16 ngõ vào/ ra.
– Gắn được tối đa 32 board cho mỗi tủ (Tổng cộng lên đến 512 kênh I/O).
– Gắn vào đường truyền phụ của cổng FireNet RS-485.

Mã: FN-4127-IO Danh mục: