Hiển thị phụ cho trung tâm địa chỉ – FN-LCD-N-R

– Relay Output (4 ) Form C 1 amp@ 30VDC
– Cổng PC RS232
– Cổng máy in RS232

Mã: FN-LCD-N-R Danh mục: