Vỏ bảo vệ hochiki – EL-DE

– Thiết kế mạnh mẽ
– Tiêu chuẩn IP67

Mã: EL-DE Danh mục: