Còi đèn chớp gắn tường chịu nước – WHEC24-75WR/W

– Chuyển đổi lựa chọn cho DBA cao.
– Chuyển đổi cho âm cơ và 2400Hz.