Đế gắn phụ kiện – MBB1/2

– Được chấp thuận bởi LR và GL.
– Phiên bản sử dụng phi biển có sẵn (SBB-2).

Mã: MBB1/2 Danh mục: