Đế đầu báo cháy trong môi trường nguy hiểm YBN-R/4IS

– Kết nối nhanh chóng qua cáp.
– Khe cắm, lực chèn thấp cho các đầu báo.
– Kích thước (D x H): 100 x 8 mm
– Trọng lượng: 51 g.