Đầu báo khói quang SOC-24VN + Đế

– Điện áp tiêu chuẩn: 24VDC
– Điện áp làm việc: 8 – 35 VDC
– Điện áp lớn nhất: 42 VDC