Đầu báo khói dạng hút thông thường – VEU-A00 & VEU-A10

– Màn hình LCD tích cực.
– Giám sát lưu lượng trên mỗi cổng.

Mã: VEU-A00 & VEU-A10 Danh mục: