Đế 4″ đầu báo địa chỉ – YBN-NSA-4

– Đình kèm khóa để chống gỡ đầu báo
– Đạt tiêu chuẩn UL & ULC

Mã: YBN-NSA-4 Danh mục: