Tấm adaptor Hochiki – EL-BBA1

– Thiết kế chất chắn
– Chất llieeuphuf hợp
– Dễ dàng lắp đặt

Mã: EL-BBA1 Danh mục: