Pin cho đèn báo cháy khẩn Hochiki – EL-BAT450

– 450 mAh
– 7,4 V.

Mã: EL-BAT450 Danh mục: