Module giám sát 1 ngõ vào có dây nối DCP-FRCMA / I

– Dòng tiêu thụ 630μA (Typical) 6.3mA (Alarm)
– Ngưỡng phát hiện lỗi cách ly SCI 12 volts (Typical)
– Dòng cách ly(Short Circuit Condition) 10mA (Typical)
– Nhiệt độ môi trường 32 0F (0 0C) ~ 120 0F (49 0C)