Landing Valve OBLQ Screw GM 50mm c/w DN50 Gost coupling – DRS097-GM-65BSP

Mô tả sản phẩm: Van gốc chữa cháy SRI DN50/65 kiểu Gost DRS097-GM-65BSP là thiết bị để kết nối với cuộn vòi chữa cháy

Mã: DRS097-GM-65BSP Danh mục: