Fire Ext 6.0KG ABC Automatic Type II-RED FEX215-MS-060-RD

 

  • Áp suất làm việc: 14 bar
  • Lắp đặt: Gắn ở trần chiều cao
  • Áp lực thử nghiệm: 25 bar
  • Chất liệu: Lạnh cuộn thép