Fire Ext. ABC 6.0Kg RED – FEX132-MS-060-RD

  • Kích thước(mm): 205 x 205 x 570
  • Trọng lượng tổng: 9.3kg