Đế đầu báo thường Hochiki – YBN-R/6SK

– Cấu hình thấp, chỉ 8mm
– Thiết kế chắc chắn

Mã: YBN-R/6SK Danh mục: