Đầu báo nhiệt cố định – DCD-AE3M

– Nhiệt độ hoạt động: -10°C tới +50°C.
– Nhiệt độ bảo quản: -30°C tới + 70°C.
– Tiêu chuẩn bảo vệ: IP63.

Mã: DCD-AE3M Danh mục: