Đầu báo nhiệt cố định – DCD-CE3M

– Điều khiển chỉ thị từ xa: 20mA (max) / 9.5-14mA (typ)
– Nhiệt độ hoạt động: -10°C tới +50°C.
– Nhiệt độ bảo quản: -30°C tới + 70°C.

Mã: DCD-CE3M Danh mục: