Đầu dò khói hút bụi cảnh báo sớm thông thường – VES-A00-P/ VES-A10-P

– Địa chỉ ngành cho tối đa bốn ngành hoặc khu vực.
– Ngưỡng quét thích ứng.

Mã: VES-A00-P/ VES-A10-P Danh mục: