Đầu báo khoi quang dùng trong môi trường biển SLV-24M

– Điện áp tối đa: 42VDC.
– Dòng điện báo cháy tối đa: 150mA.
– Phạm vi tốc độ không khí: 0-4000fpm.
– Nhiệt độ: 32°F to 120°F (0°C to 49°C).
– Phạm vi tốc độ không khí: 0-4000 fpm.

Mã: SLV-24M Danh mục: