Đầu dò khói dạng hút thường – VESDA-E VEP

– Công nghệ buồng phát hiện FLAIR.
– Lọc nhiều giai đoạn.

Mã: VEP-A00-1P/ VEP-A00-P/ VEP-A10-P Danh mục: