Còi đèn báo cháy Hochiki – HES24-177WR/W

• Điện áp danh nghĩa 24 VDC
• Tùy chọn FixedCandela của 15/75 và 177

Mã: HES24-177WR Danh mục: