Đèn báo cháy Hochiki – LA-HSSB1

– Thiết kế mạnh mẽ
– Mức tiêu thụ hiện tại thấp

Mã: LA-HSSB1 Danh mục: