Bình chữa cháy khí CO2 4kg FEX132-MS-040-VN

Mầu  : Mầu đỏ
Hợp chất : ABC
Thùng đóng gói : 185 x 205 x 490