Bình chữa cháy MT-3 CO2 3kg

Sức chứa(kg) 3±0.15
Chất chữa cháy CO2 – Carbon Dioxide
Thời gian phun hiệu quả(s) ~10
Tầm phun hiệu quả(m) ~2
Fire rating 3B
Nhiệt độ làm việc(°C) -10~+50
Áp suất(Mpa) 22.5