Khối mạch chính trung tâm báo cháy 8-64 kênh HCP-1000 HMCC-1024-12XT

Trung tâm báo cháy 8 zone Hochiki HCP-1000 (Mở rộng thành 48 zone) gồm có
– HMCC-1024-12XT: 01 Khối chính 8 Zone 12A kèm bộ mở rộng 64zone
– HBBX-1024XT : 01 vỏ tủ lớn
– HDM-1008 : 05 bo mở rộng 8 Zone

Mã: HMCC-1024-12XT Danh mục: