Trung tâm báo cháy 10 kênh kèm pin RPS-AAW10(JE)

– Trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn.
– Nguồn điện: 220VAC, 50/60Hz.
– Nguồn biến thế: 55VA.
– Nguồn báo động: 24VDC, 25 mA
– Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 40°C