HCV-2/4/8: Trung tâm báo cháy 2 4 8 kênh

– Nguồn cung cấp chính: 220VAC (tối đa 100W)
– Cầu chì nguồn chính: 1.65A (F1.6A L250)
– Accqui: 12V7A x 2 (tối đa 7Ah)
– Mạch chuông: 500mA, cầu chì điện tử.
– Tiếp điểm Fault relay : 30VDC1A.

Mã: HCV-2-4-8 Danh mục: