Nút nhấn báo cháy – MCP1A/1B

– Điện áp tối đa: 30VDC.
– Xếp hạng hiện tại (chỉ chuyển đổi): 2 Amps.

Mã: MCP1A/1B Danh mục: