Nút nhấn báo động thủ công LEAKalarm – SY-BF01/BS01

Dễ dàng để cài đặt
Thiết kế mạnh mẽ