Đầu nhiệt cố định chịu nước Hochiki DFG-1W70L

Đầu nhiệt cố định 70oC
Có đèn LED
Tích hợp khả năng chịu nước