Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA + Đế

– Điện áp làm việc: 15-30VDC.
– Nhiệt độ hoạt động: -10°C – +50°C.
– Nhiệt độ lưu trữ: -30°C – +70°C.
– Kích thước: 3.9 x 1.3 inch.