Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA + Đế

– Đầu báo nhiệt DSC-EA thiết kế nhỏ gọn

– Điện áp làm việc: 24VDC.

– Dãi tầm điện áp: 15 – 30VDC.

– Dòng tối đa: 100mA max.