Đầu báo khói dạng beam thu phát – SPC-24

– Điện áp làm việc 24VDC
– Điện áp cung cấp 19 VDC – 33VDC
– Dòng giám sát đầu phát 50μA @ 24VDC, đầu thu 200μA @24VDC