Bảng điều địa chỉ – Kentec Syncro XT- H311/21

– Liên lạc không có volt volt trên mỗi khu vực.
– Lập trình chậm trễ dập tắt.

Mã: H311/21 Danh mục: