Đầu báo khí CO Macuro – CM-E1

– Tiêu chuẩn UL.
– Điện áp hoạt động 12/24VDC.
– Báo động ở nhiều mức khí CO, Theo khối lượng và thời gian tiếp xúc.

Danh mục: