Trụ tiếp nước 2 ngõ SRI DRS095-CI-002-RD

– Áp suất vận hành: 15 bar.
– Áp suất thử nghiệm: 20 bar.

Danh mục: