Đầu báo Gas 24V + Đế KP-35D

• Cảm biến khí đốt loại xúc tác
• Phần tử bù nhiệt độ giảm Báo động giả
• Đầu ra điện áp 3 cấp cho Báo động, Sự cố và Chỉ định bình thường
• Tự phục hồi từ trạng thái báo động
• Thiết bị đầu cuối đầu vào để thử nghiệm từ xa
• Mạch bảo vệ sốc
• Mạch phát hiện cảm biến trôi
• Bộ nguồn 24 VD