Còi đèn báo cháy kết hợp HEC24-1575WR/W

– Câm còi trong khi tủ vẫn nhấp nháy.
– Thiết bị đầu cuối đầu vào hỗ trợ dây 12 đến 18.

Mã: HEC24-1575WR/W Danh mục: