Bộ thiết bị thử báo cháy – Testifire 2000-001

– Kiểm tra khói: Có.
– Kiểm tra nhiệt: Có.
– Kiểm tra Khói/ nhiệt: Có.

Mã: 2000-001 Danh mục: