Bộ thiết bị thử báo cháy – Testifire 1000-001

– Kiểm tra khói: Có
– Kiểm tra nhiệt: Có
– Kiểm tra Khói/ nhiệt: Có

Mã: Testifire 1000-001 Danh mục: