Bộ thiết bị thử báo cháy – Testifire 2001-001

– Kiểm tra khói: Có
– Kiểm tra nhiệt: Có
– Kiểm tra Khói/ nhiệt: Có
– Kiểm tra khí CO: có
– Kiểm tra Khói/ Nhiệt/ Khí CO: có
– Kiểm tra ASD: Có

Mã: 2001-001 Danh mục: