Bình xịt thử đầu báo khói SOLO SMOKE SABRE-01-001

– Có thể xử dụng xịt trực tiếp vào đầu báo khói.
– Mỗi bình xịt tăng thêm nhiều lần kiểm thử.
– Kích hoạt và phát hiện nhanh hơn.

Mã: SMOKE SABRE-01-001 Danh mục: