Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm Hochiki Graphix

Phần mềm Hochiki Graphic là phần mềm dùng để hiển thị và điều khiển hệ thống báo cháy trên máy tính một cách trực quan và dễ dàng hơn. Phần mềm Graphic bao gồm phần board kết nối trên tủ FireNET, dùng để chuyển đổi tín hiệu truyền sang máy tính và phần mềm Graphic trên máy tính, dùng hiểu thị các tín hiệu mà máy tính nhận được thành dạng hình ảnh trực quan và dễ thao tác.

Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm Hochiki Graphix

Giao diện phần mềm Hochiki Graphix

Login hệ thống:

Để chạy phần mềm Graphic, sau khi cài đặt, ta chạy phần . Sau khi chạy file, phần mềm sẽ hiện bảng Login. Ta đăng nhập (Login) bằng User – Password được cấp hoặc bằng User mặc định. Các User sẽ được cấp quyền khác nhau tùy theo Admin của hệ thống.

Sau khi Login sẽ có 2 trường hợp xảy ra: – Nếu như đây là lần chạy đầu tiên, chưa setting project mặc định thì giao diện sẽ không hiển thị gì, như hình bên trái. – Nếu như đã có Admin setting project mặc định, thì giao diện sẽ hiển thị Main Map, như hình bên phải. **Lưu ý: User mặc định: Administrator – Password: firenet.

Setting khi sử dụng:

Bước Setting là bước cấu hình cho phần mềm Graphic sẽ chạy theo Project – Dữ liệu như thế nào. Chỉ cần làm ở lần đầu tiên khi khởi tạo chương trình hoặc nếu có thay đổi dữ liệu Project thì mới cần cấu hình lại.

Lưu ý, để cấu hình, ta cần phải đăng nhập bằng tài khoản Administrator hoặc tài khoản có phân quyền tương đương. Để vào bảng điều khiển Setting, trong giao diện RUN ta chọn thẻ FireNET > FireNET Setup > FireNET Settings.

Trong phần Settings, chỉ giới thiệu những phần cài đặt quan trọng. Các phần tùy chỉnh khác bạn xem trong file hướng dẫn tiếng anh của hãng để biết thêm.

1. Là đường dẫn file Project (.prj) của dự án được tạo từ phần design. Có thể bấm vào Find để thiết lập nhanh hơn.

2. Là setup cổng kết nối phần cứng. Khi kết nối card graphic vào máy tính, máy tính sẽ hiểu là cổng COM. Có thể click chuột phải vào My Computer > Manage > Device Manage để kiểm tra đang kết nối ở cổng COM nào và setup tương ứng ở phần này.

3. Là đường dẫn để lưu file lịch sử sự kiện (Event log).

Sau khi thiết lập, ta có thể chạy dự án bằng cách chọn nút “START FireNET” hoặc nhấn Close phần setup và vào FireNET > FireNET service > Start FireNET Service.

Giao diện hệ thống

Tạm chia phần giao diện ra 4 phần A,B,C,D như hình dưới:

Cá22c nút nhấn:

SITE MAP: Dùng để điều hướng nhanh ra bản đồ chính (Main Map).

ZONES: Hiển thị trạng thái zone (dạng bảng). DEVICES: Hiển thị trạng thái các thiết bị (dạng bảng).

FIRE PANEL: Kết nối để điều khiển tủ bằng cách giả lập màn hình và các phím điều khiển trên tủ.

EVENT LOG: Truy xuất dữ liệu sự kiện được lưu.

SILENCE COMPUTER: Làm im lặng máy tính (Trong trường hợp có cài đặt âm thanh báo động trong máy tính).

SEND MESSAGE: Gửi tin nhắn đến User khác.

NAVIGATE: Điều hướng các bản đồ.

Phần sự kiện:

Phần sự kiện sẽ bao gồm:

1- Thông tin sự kiện được chọn: – Dạng sự kiện: Fire/Trouble/Supervisory/…. – Loop / Zone / Địa chỉ. – Tên thiết bị.

2- Các sự kiện đang xảy ra trên tủ: – Được phân theo loại sự kiện: Fire/Pre Alarms /Trouble/ Disablement/Orther.

3- Chấp nhận sự kiện: – Sau khi chấp nhận sự kiện: + Sự kiện sẽ được lưu vào lịch sử sự kiện. + Sự kiện sẽ được xóa khỏi phần sự kiện đang xảy ra.

Phần bản đồ:

Trong quá trình cài đặt hệ thống báo cháy khi có sự kiện xảy ra, phần bản đồ sẽ tự động nhảy đến bản đồ chứa thiết bị có sự kiện gần nhất.

– Nếu là sự kiện cháy, thiết bị sẽ được bao quanh bởi vòng tròn đỏ.

– Nếu là sự kiện lỗi, thiết bị sẽ được bao quanh bởi vòng tròn vàng. Ngoài ra, khi click phải chuột vào thiết bị, ta cũng có thể thao tác: Vô hiệu hóa thiết bị, Xem giá trị hiện tại của thiết bị (Với đầu báo), Xem lịch sử sự kiện của thiết bị.

Phần trạng thái:

Ở dưới cùng là trạng thái của hệ thống hiện tại, các thông số cần chú ý:

FIRES: Số các thiết bị đang báo cháy.

Trouble: Số các thiết bị đang bị lỗi.

Supervisory: Số các thiết bị đang kích hoạt ở trạng thái giám sát.

Disablements: Số các thiết bị đang ở trạng thái vô hiệu hóa.

Cách tạo và phân quyền user

Trong hệ thống báo cháy có nhiều người truy cập, cần phân quyền user để tránh các dữ liệu bị người khác tùy chỉnh làm sai lệch hệ thống.

Để vào bảng tạo/chỉnh sửa user mới, ta vào FireNET > FireNET Setup > User Setup.

Sau khi bảng User Setup hiện ra, ta có các tùy chỉnh:

– Add User: tạo mới.

– Remove User: xóa user đang được chọn trong danh sách.

– Edit User: tùy chỉnh lại user đang được chọn trong danh sách.

Khi ấn vào Add hay Edit User, sẽ hiện ra bảng tùy chỉnh chức năng.

User Detail: chứa thông tin User Name và Password của user.

Administrative Privileges: nếu check vào tùy chọn này, đồng nghĩa user này sẽ được cấp fullcontrol như user Administrator.

Standard Controls: cấp quyền cho các user con được phép và không được phép làm việc các chức năng:

– Accept Event: Tiếp nhận sự kiện.

– Disable/Enable: Cho phép vô hiệu hóa/hủy vô hiệu hóa zone hay thiết bị.

– Use Vituarl Panel: Cho phép sử dụng chưsc năng giả lập tủ trung tâm.

– Get Analogue Values: Cho phép xem giá trị trên các đầu báo.

– Use Event Log: Cho phép xem dữ liệu sự kiện.

– Allow Application Minimise: Cho phép thu nhỏ màn hình graphic.

Lấy Lại Code

Trong quá trình sử dụng, sẽ xảy ra một số trường hợp khiến mất code bản quyền đã cài đặt trên máy tính (như cài lại win, cài lại phần mềm, virus). Hochiki đưa ra giải pháp là họ sẽ lưu phần code bản quyền này vào phần cứng card graphic như một bản backup để người sử dụng có thể tự lấy lại nếu rơi vào các tình huống kể trên.

Cách thực hiện như sau:

B1: Đăng nhập bằng user Admin.

B2: Ta cần thiết lập phần COM PORT kết nối vào máy tính trùng với COM PORT trong phần Setting của chương trình Graphic.

B3: Ta vào FireNET > FireNET Setup > Security Code.

B4: Nhấn vào READ DONGLE CODE.

Một lưu ý hết sức quan trọng:

– Code bản quyền phần mềm được lưu trên card graphics. Do đó, việc thực hiện Get New Dongle Code sẽ là làm mất code bản quyền đã lưu trên card mềm vĩnh viễn. Nếu phần mềm của bạn đã được kích hoạt, không bao giờ được ấn Get New Dongle Code.

– Authorise Code chỉ dùng để kích hoạt phần mềm lần đầu.