Dự án lắp đặt hệ thống báo cháy trường cao đẳng nghề dầu khí – Vũng Tàu

Giới thiệu 

Phát huy mọi nguồn lực, xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Dầu khí đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế; góp phần xây dựng ngành Dầu khí phát triển bền vững. Đào tạo đa cấp đa ngành và đào tạo liên thông từ cấp thấp lên cấp cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Dầu khí Việt Nam và một phần cho xã hội.

Phát huy sức mạnh nội lực của Trường và của Tập đoàn, đồng thời mở rộng hợp tác với các trường, các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước để mở rộng và nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Gắn đào tạo với thực tế sản xuất và nghiên cứu khoa học để nâng cao tay nghề cho giáo viên và học sinh, đồng thời tạo ra nguồn thu để nâng cao đời sống cho CBCNV và tái đầu tư cho đào tạo, từng bước tiến tới tự chủ về tài chính. Đẩy mạnh sự tăng trưởng cả về quy mô và chiều sâu.

Để đảm bảo cho công nhân viên trong nhà trường cùng toàn thể nhân viên có thể yên tâm học tập và công tác, ban lãnh đạo đã thực hiện lắp đặt hệ thống báo cháy cho trường học để đảm bảo an toàn về PCCC trong khu vực.

Dự án sửa chữa hệ thống báo cháy cho nhà máy Schenker Gemadept Logistics

Chủ đầu tư : Trường cao đằng nghề dầu khí ( Trung tâm đào tạo an toàn và môi trường )

Vị trí : 120 Đường Trần Phú, Phường. 8, TP- Vũng Tàu.

Hạng Mục : Cung cấp hệ thống báo cháy chữa cháy tự động, bàn giao huấn luyện nhân viên vận hành sử dụng thành thạo hệ thống báo cháy địa chỉ theo từng khu vực.

Sau một thời gian thi công khẩn trương nghiêm túc, chúng tôi đã hoàn thành bàn giao hệ thống đúng tiến độ đặt ra, đem lại sự hài lòng cho chủ đầu tư.