Các bước lập trình ngõ ra có sẵn trên tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet

Các bước lập trình ngõ ra có sẵn trên tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet là việc mà các kỹ thuật viên báo cháy cần nắm để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Về cơ bản thì FN-2127-220V tủ trung tâm báo cháy (2 loop/4AMPS), 220V còn FN-4127-220V là tủ trung tâm báo cháy có địa chỉ (4 loop/4AMP S),220V. Trong quá trình cài đặt thì mỗi loop có tới 127 đầu báo/modules, và thêm 127 analog sounder bases (đế đầu báo có sẵn còi báo động), tổng cộng 254 thiết bị địa chỉ. Các chức năng Fire Drill test , Chức năng Walk Test , chức năng kiểm chứng thông tin báo động, Được UL duyệt cho phép nối kết mạng monitoring (Central Station) khi nối kết thêm thiết bị Bosch D9068 contact dialer là những chức năng nổi bật trên mẫu tủ này. Nó được thực hiện thông qua các bước lập trình ngõ ra có sẵn trên tủ trung tâm Firenet.

Các bước lập trình ngõ ra có sẵn trên tủ trung tâm Firenet

Trung tâm báo cháy FireNet 2127/4127 2 2 loop hoặc 4 loop có sẳn các ngõ ra có thể lập trình được. Để có thể lập trình được những ngõ ra này. chúng ta cần truy cập level 3.

tiếp theo chọn mục Edit Configuration -> Edit I/O.

Chọn Edit Panel I/O ->Edit Panel Outputs.

1. Ngõ báo động NAC

Zone: chọn zone cho ngõ NAC.

Output Attributes: Chọn thuộc tính cho ngõ NAC.

 • Gen. Alarm Mode: chế độ báo động chung.
 • Silenceable: cho phép im lặng báo động.
 • Carbone Monoxide Output: Đầu dò carbone.
 • Supervisory Outout: chức năng giám sát.
 • Trouble Output: chức năng báo lỗi.
 • Strobe Output: Gián đoạn.

Test Device Output: kiểm tra thết bị ngõ ra

Configure Output as Auxilary: Định cấu hình đầu ra dưới dạng phụ trợ:

 • Continuous constant power: Chế độ cài đặt luôn luôn có điện 24VDC.
 • None : chế độ thường.
 • Resetable Constant Power : Nguồn Reset.
 • Door Holder Continuous : Khi có sự kiện mất nguồn 24VDC.

Các ngõ ra relay cho phép lập trình

a. Fire 1 Contact:

Zone: chọn zone cho realy.

Output Attributes: Chọn thuộc tính cho relay.

 • Gen. Alarm Mode: chế độ báo động chung.
 • Silenceable: cho phép im lặng báo động.
 • Carbone Monoxide Output:
 • Supervisory Outout: chức năng giám sát.
 • Trouble Output: chức năng báo lỗi.

Delay Stage 1: đặt thời gian trễ ngõ ra mức 1.

Test Device Output: kiễm tra thết bị ngõ ra.

b. Fire 2 Contact:

Chức năng tương tự relay Fire 1 nhưng có thêm giám sát dòng điện AC.

Trouble Contact: Relay được lập trình báo lỗi. khi có lỗi thường gặp hệ thống báo cháy địa chỉ sẽ đóng/ mở tiếp điểm lập trình giống với relay Fire 1.

Auxiliary: relay phụ trợ chức năng lập trình tương tự giống với relay Fire Contact 1.

3. Các ngõ ra xuất điện áp

Fire Routing:

zone: chọn zone.

Output Attributes: Chọn thuộc tính.

 • Gen. Alarm Mode: chế độ báo động chung.
 • Silenceable: cho phép im lặng báo động.
 • Carbone Monoxide Output.
 • Supervisory Outout: chức năng giám sát.
 • Trouble Output: chức năng báo lỗi.

Delay Stage 1: đặt thời gian trễ ngõ ra mức 1.

Test Device Output: kiểm tra thết bị ngõ ra.

Trouble Routing, Programmable OutputĐược lập trình sẳn cho chức năng báo lỗi sẽ xuất điện áp, lập trình giống với ngõ Fire Routing

Tủ điều khiển hệ thống báo cháy FireNET™ 4127 là loại tủ địa chỉ có 2  hoặc 4 loop, mỗi SLC loop quản lý 127 thiết bị truyền tín hiệu (sensors hoặc modules), và 127 đế đầu báo có sẵn sounder báo động cho chính  đầu báo ấy (analog sounder  bases), tổng cộng  mỗi loop  có 254 points. Việc truyền tin giữa các thiết bị được thực hiện qua loại dây tiêu chuẩn, không cần dây xoắn bọc giáp.

Mỗi panel có 1 bộ cấp nguồn 5.25 Amp và 4 mạch NAC. Cổng RS-485 dùng để liên lạc giữa các panel nối mạng, còn cổng ngõ giao tiếp RS-232 cho phép lập trình qua PC.

Hệ thống có thể kết nối những thiết bị báo cháy Hochiki khác nhau: đầu báo photo, ion và đầu báo nhiệt, là những loại mà được thiết kế tinh vi, ít hao điện, và cho phép người lắp đặt chọn lựa chế độ cảm ứng tự động thay đổi giữa ngày và đêm.