Trung tâm điều khiển xả khí HCVR-3-R

– Điện áp nguồn: 115VAC hoặc 230VAC; 24VDC.
– Pin: 7Ah 12V (2 per panel).
– Ngõ ra NAC: 10K Omhs.
– Nhiệt độ hoạt động: 5°C to +40°C.
– Giao tiếp RS-485: Dòng trở kháng tối đa 120 Ohms.
– Kích thước: 15.2 x 12.2 x 3.5 mm.

Mã: HCVR-3-R (230V) Danh mục: