Nút nhấn tạm dừng xả khí HCVR-AS-R

– Được làm với màu đỏ và than.
– Bao gồm 1 backbox cho bề mặt gắn kết.
– Kích thước: 3.81 x 3.81 x 2.32 inch.

Mã: HCVR-AS-R Danh mục: