Trung tâm điều khiển xả khí 3 vùng HCVR-3-R (230V)

– Điện áp nguồn: 115VAC hoặc 230VAC; 24VDC.

– Pin: 7Ah 12V (2 per panel).

– Ngõ ra NAC: 10K Omhs.

– Nhiệt độ hoạt động: 5°C to +40°C.

– Giao tiếp RS-485: Dòng trở kháng tối đa 120 Ohms.

– Kích thước: 15.2 x 12.2 x 3.5 mm.

Mã: HCVR-3-R (230V) Danh mục: